Belang van een goede zuur-base-balans

Om een complexe zuur-base balans in stand te houden maakt het lichaam gebruik van een aangepaste ademhaling, nierfiltratie en ingenieuze buffersystemen om zuuraanvallen te neutraliseren.
Onder normale omstandigheden varieert de pH van het bloed rond 7,40. Wat kunnen wij er aan doen om deze waarde zo neutraal mogelijk te houden?

Welke rol spelen voeding en voedingssupplementen?

Ons Westers voedingspatroon in zuurbelastend. Na vertering, opname en metabolisering kunnen voedingsmiddelen een overschot aan zuren of aan basen vormen.
Het lichaam zal deze zuur- of baseresten zo goed mogelijk neutraliseren via verschillende mechanismen.
Een typisch westers voedingspatroon levert echter zoveel zuurresten op het dat pH opschuift naar de ondergrens. Een langdurig zuurvormend dieet geeft bijgevolg aanleiding tot een verstoorde
zuur-base-balans en een hogere zuurtegraad van de urine. Ook dat heeft weerslag op de gezondheid.

Welke zijn dan de voornaamste zuurvormers in ons voedingspatroon?

Er zijn enkele sterkere zuurvormers hieronder verstaan we: kaas, eieren, rijst, pasta, graanproducten, vlees, vis.
Ook zijn er sterke en zwakke basevormers, dat zijn onder andere: melk, yoghurt, peulvruchten, groenten, fruit en aardappelen
We kunnen wel stellen dat we deze voedingsstoffen nodig hebben voor een gevarieerd voedingspatroon. Als je ze gebruikt in de juiste hoeveelheden, kan je de voedingsstoffen goed gebruiken voor een normaal zuur-base-balans.

Ontzuren?

Ontzuren door het eten van meer groenten en fruit is sterk aan te bevelen. Eenzijdige diëten zoals sapkuren of het volledig schrappen van zuurvormende voeding is onverstandig.
Dergelijke restrictdiëten zijn onvoldoende gevarieerd en veroorzaken op lange termijn voedingstekorten.
Dan is beroep doen op alkalische voedingssupplementen met mineraalrijke carbonaten en citraten een betere optie.
Suppletie met dergelijke alkalische supplementen gaf reeds positieve resultaten bij sporters en in de aanpak van lage rugpijn en het behoud van botsterkte.

We kunnen besluiten dat de supplementen een rol hebben in de aanpak van gezondheidsproblemen die het gevolg zijn van een zuurbelastend westers voedingspatroon.